Algemene Voorwaarden

            Algemene Voorwaarden LEDLIGHTODF.COM LED LAMPEN LED VERLICHTING LED LICHTBRONNEN

ledlightodf.com wordt in deze algemene voorwaarden weergegeven als ledlightodf.com

De klant/vervolg klant/ontvanger/gebruiker/koper/besteller/lener/huurder wordt in deze algemene voorwaarden weergegeven als ontvanger.

De Ontvanger is diegene die een bestelling plaatst/afneemt/gebruikt/probeert/ontvangt/huurt/betaald/leent bij/van/aan ledlightodf.com en de bestelde goederen in ontvangst/in gebruik neemt/gaat nemen/aan een ander schenkt of (door)verkoopt/verhuurt/erft.

Een bestelling plaatsen/afnemen/ontvangen/betalen/aanschaffen/verkrijgen/kopen/huren bij/aan ledlightodf.com wordt in deze algemene voorwaarden weergegeven als afgenomen goederen.

 

De Algemene voorwaarden van ledlightodf.com hebben betrekking op alle afgenomen goederen die verkregen worden bij ledlightodf.com De Algemene Voorwaarden worden indien noodzakelijk telkens voorzien van een Update, dit wordt gedaan zonder voortijdige aankondiging.

Alle door ledlightodf.com te provincie  Groningen-  uitgebrachte offertes hebben een maximale geldigheid van 15 dagen of zoals weergegeven op de Offerte/Factuur.

 

ledlightodf.com geeft de prijzen weer exclusief BTW, mits anders is aangegeven.

Over alle goederen wordt een BTW percentage van 21% gehanteerd. Uitgezonderd indien de Wettelijke percentages wijzigen.

 

De weergegeven prijzen van ledlightodf.com zijn fabriek af, exclusief verzendkosten en/of bezorgkosten; Betaling/Transactiekosten. Mits anders is weergegeven op de Offerte/Factuur of zoals is afgesproken.

Factuur bedragen en Offertes zijn inclusief administratiekosten, exclusief betaling/Transactiekosten.

De gemaakte kosten t.b.v. spoed bestellingen/spoed leveringen/spoed montages/spoed huur producten zijn voor de ontvanger dit is weergegeven op de Offerte/Factuur. Mits anders is afgesproken/weergegeven.

 

Typ/schrijf/drukfouten op de website, in reclame folders/waardebon(nen), advertenties onder voorbehoud. Aan reclame materiaal van ledlightodf.com kunnen geen rechten worden ontleent. En zijn alleen geldig zoals aangeven op/in de folder/waardebon, advertentie, website, etc. Waardebonnen/Aktie materialen/folders/reclame materialen/kado pakketten/geschenken van ledlightodf.com zijn niet inwisselbaar tegen contant geld. En zijn geldig zoals aangegeven op de waardebon/folder/reclame materiaal.

 

Aktie producten, speciaal bestelde producten, specials (op maat gemaakte producten), geen assortiment van ledlightodf.com kunnen nimmer retour genomen worden.

 

De bestelde goederen en/of verzendkosten dienen vooraf te worden voldaan op 1 van de weergegeven bank of giro rekening(en) zoals aangegeven op de Factuur van ledlightodf.com of zoals is afgesproken.

Zodra het Factuurbedrag op 1 van de weergegeven rekeningnummers is bijgeschreven op rekening van ledlightodf.com dan worden de producten/te huren producten/bestellingen/in productie gezet/werking gebracht of zoals is afgesproken en afgeleverd op het weergegeven factuuradres of op het adres, zoals is afgesproken of door u afgehaald, zoals is afgesproken.

 

Samples kunnen worden afgenomen en hebben een percentage van 25% bovenop de verkoopprijs.

Bij een bestelling van (een) Sample(s), mits anders is afgesproken ontvangt ontvanger een Offerte /Factuur met hierop de Sample prijs vermeld en eventueel de verzendkosten.

De Factuur dient te worden voldaan op 1 van de aangegeven rekeningnummers van ledlightodf.com

Zodra het Factuurbedrag is bijgeschreven op 1 van de rekeningnummers van ledlightodf.com word(t)en de Sample(s) toegestuurd naar het afgesproken adres van ontvanger.

 

Indien na het ontvangen van de Sample(s) een order wordt geplaatst door ontvanger, wordt deze sample prijs verrekend met de afgenomen bestelde order prijs.

Samples kunnen nimmer worden geruild.

 

Indien de ontvanger in gebreke of in verzuim is van het niet nakomen van één of meer van zijn/haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van de gemaakte kosten voor rekening van de ontvanger.

 

De levertijd wordt door ledlightodf.com zo nauwkeurig mogelijk opgegeven.

Specials zijn speciaal gemaakte/vervaardigde producten van ledlightodf.com en kunnen nimmer worden geruild. En vallen niet onder garantie. Mits het gaat om fabriek fouten. Actie producten en Producten verkregen met korting kunnen niet worden geruild of retour worden genomen.

 

Overschrijding van levertijd geeft nimmer recht op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst.

Speciale bestellingen en bestellingen niet op voorraad, kunnen een levertijd hebben van maximaal 8 a 52 weken buiten de vakantie (`s) en sluiting van de Fabriek(en) om. i.v.m. de productie van de goederen, indien niet op voorraad.

ledlightodf.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele te late levering(en).

 

De ontvanger dient uiterlijk 48 uur voor aflevering van de bestelde goederen zowel schriftelijk als telefonisch de afgesproken tijd te annuleren indien ontvanger niet op de afgesproken datum van levering aanwezig kan zijn.

 

Indien de ontvanger niet op de afgesproken dag /tijd aanwezig is zonder vroegtijdige afmelding ten behoefte van het afleveren van de goederen door ledlightodf.com, worden de goederen retour genomen en de eventuele gemaakte kosten worden bij de ontvanger neergelegd. Mits anders is afgesproken.

 

 

Indien de goederen na een gemaakte afleverdatum door afwezigheid bij te late afmelding van ontvanger niet afgeleverd kunnen worden bij ontvanger en de goederen dienen opgeslagen te worden door ledlightodf.com, dan worden de gemaakte kosten neergelegd bij de ontvanger.

 

ledlightodf.com kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de kleur van het product aangeschaft bij ledlightodf.com niet helemaal overeenkomt met de kleur vooraf weergegeven op de foto, mits de kleur afwijkt van de bestelde kleur in extreme mate.

 

ledlightodf.com kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de bestelde producten, die al in productie zijn en er achteraf nog een wijziging(en)/ verandering(en) in het product aangebracht of verandert dien(t)en te worden door de ontvanger. Deze kosten zijn voor eigen rekening van de ontvanger. Mits ledlightodf.com deze wijzigingen niet door heeft gevoerd, wat voortijdig was afgesproken met de ontvanger.

 

ledlightodf.com raadt het ten zeerste af om in de verlichting, verkregen bij ledlightodf.com te kijken, wat eventueel ernstige gevolgen kan hebben aan uw zintuig(en)/ogen.

 

ledlightodf.com is niet aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel, gezichtsvermogen, of materiële schade(s) indien er foutief is omgegaan met de verkregen verlichting van ledlightodf.com zoals foutieve aansluitingen op het lichtnet/ondeskundig gebruik door ontvanger. Ook niet indien installateur schade heeft aangericht..

 

Er dient goed gekeken te worden naar de juiste Voltages betreffende de verlichting(en) verkregen bij ledlightodf.com Schakel voor het aansluiten van uw verlichting daarom een erkend installatie bedrijf in die gespecialiseerd is in Led verlichting om de aangeschafte verlichting aan te sluiten op het lichtnet. Door onoordeelkundig gebruik: verkeerd Voltage/verkeerde montage, wordt geen aansprakelijkheid door ledlightodf.com aanvaard, ook niet indien dit door een vakman/vrouw gebeurd. Alle garanties komen bij het zelf aansluiten/het zelf wijzigen/veranderen/ experimenteren te vervallen. U kunt geen beroep doen op ledlightodf.com.

 

Onder ondeskundig gebruik is te verstaan: het zelf aansluiten van de verlichting wat is aangeschaft bij ledlightodf.com, door ontvanger. ledlightodf.com raad het dan ook ten zeerste aan de gekochte verlichtingen door een erkend bedrijf te laten installeren c.q. aan te sluiten die gespecialiseerd is in LED verlichting en LED Lampen. ( installateur is dan verantwoordelijk!). De producten aangekocht bij ledlightodf.com vallen onder garantie als er fabrieksfouten zijn geconstateerd. De garantie vervalt wanneer er zelf wijzigingen en/of veranderingen/experimenten in de aangeschafte producten van ledlightodf.com zijn aangebracht of bij ondeskundig gebruik van de producten en wanneer er opzettelijk schade(s) is/zijn aangebracht zowel door de ontvanger of door derden. Dit zijn schades waar ledlightodf.com niet voor aansprakelijk gesteld kan worden. Deze producten neemt ledlightodf.com niet retour. U kunt geen beroep doen op ledlightodf.com. Wanneer aangekocht(e) product(en) zijn verandert/beschadigd/gewijzigd/mee is geëxperimenteerd, word(t)en product(en) niet retour genomen door ledlightodf.com. Indien de goederen die afgeleverd zijn bij de ontvanger en deze vertrouwd niet dat de goederen onbeschadigd zijn aangekomen/geleverd, dient de ontvanger de verpakking(en) niet te openen.

U dient dan direct contact op te nemen met ledlightodf.com of mondeling, of schriftelijk, of telefonisch om te bekijken of te beoordelen wat het probleem is of kan zijn en hoe dit zo spoedig mogelijk op te lossen. ledlightodf.com probeert hier zo spoedig mogelijk een oplossing voor te vinden.

Geef ledlightodf.com hier wel de tijd voor, zodat er hiervoor een oplossing kan worden gevonden.

 

Alleen onbeschadigde producten kunnen tegen betaalde prijs minus 15% als kostenvergoeding worden teruggebracht. Speciaal bestelde goederen kunnen nimmer worden teruggenomen.

Verzendkosten/Retour zending(en) is/zijn voor rekening van de ontvanger. Bij gratis verzending(en) die als service  worden/zijn aangeboden door ledlightodf.com, worden bij Retourneren bij ontvanger in rekening gebracht.

Bij Retourneren van producten/goederen worden de gemaakte Transactiekosten bij Overboeking (€0,25 +Terug storting €0,25); IDeal (€0,29 per transactie + Terug storting €0,25), PayPal(€0,10 + Kosten PayPal + Terugstortingen €0,25); Creditcard (Tot €0,25 +1,8% per Transactie), Bancontact (€0,39+Retourstorting €0,25); SOFORT Banking(€0,25+0,9% + Terugstorting €0,25): EPS(€0,25+1,5% + Terug storting €0,25); Giropay (€0,25 + 1,5% transactie); KBC/CBC Payment Button (€0,25+0,9% Terug storting); Belfius Direct Net (€0,25+0,9% Terug storting) Direct Net (€0,25+0,9% Terug storting); ING HomePay ( €0,25+0,9% + Terug storting €0,25) zijn voor rekening ontvanger. Deze kosten worden verminderd van het te retourneren/ontvangen product aankoopbedrag.

Indien 1 van de medewerkers op afspraak is langs geweest en er worden geen goederen afgenomen of retour gezonden/gebracht/gehaald, worden er voorrijkosten in rekening gebracht bij ontvanger.

 

Indien er goederen retour gaan naar ledlightodf.com of naar de fabriek, worden deze kosten bij de ontvanger neergelegd.

 

Indien er persoonlijke of materiële schade of letsel bij de ontvanger, of bij derden is ontstaan door het zelf monteren/aansluiten van de verlichting/of overige elektrische producten en of overige goederen aangesloten producten afgenomen bij ledlightodf.com,  is ledlightodf.com niet aansprakelijk voor eventuele lichamelijke of materiële schade(s) die hierdoor is/zijn ontstaan.

Eventueel zelf aangerichte, of opgelopen lichamelijke of materiële schade bij het zelf in elkaar zetten of aansluiten/monteren van de aangeschafte goederen verkregen bij ledlightodf.com zijn voor verantwoording van de ontvanger. Indien ontvanger zelf goederen aangekocht/geleend/gehuurd heeft van ledlightodf.com om te proberen of het geen werkt of in combinatie met niet geleverde producten van ledlightodf.com heeft ledlightodf.com geen aansprakelijkheid in eventuele schade die door ontvanger zelf is aangericht.

Mits ledlightodf.com de verlichting/meubilair zelf heeft gemonteerd, en eventuele directe schade aangericht, wordt dit terplekke, of op een later tijdstip gerepareerd of compleet vervangen. De ontvanger dient een overeenkomst te tekenen nadat ledlightodf.com de montage werkzaamheden en het functioneren van de gemonteerde producten van ledlightodf.com goed heeft achter gelaten en geen schade heeft aangericht.

Na het in goede staat te hebben ontvangen door ontvanger, is ledlightodf.com niet meer aansprakelijk voor eventuele gebreken, tenzij er sprake is van (een) fabrieksfout(en).

Indien het gaat om een fabrieksfout(en) wordt er door ledlightodf.com ter plekke/mondeling of telefonisch, naar de fout gekeken, en wordt er gezocht naar een oplossing.

Dan wordt ter plekke, of telefonisch, of schriftelijk beoordeeld, of u in aanmerking komt voor eventuele vervanging van uw meubilair c.q. verlichting, indien er sprake is van (een) fabrieksfout(en).

Dit dient u maximaal 8 dagen na levering schriftelijk aan ledlightodf.com te melden.

Aansprakelijkheid zal nimmer het factuurbedrag te boven gaan.

 

 

Met de aankopen/huur/lease producten bij ledlightodf.com geeft u aan dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van ledlightodf.com